Østre Havn – Når Forandringen Sker…

This slideshow requires JavaScript.

Østre Havn blev taget i brug i 1903 og er det eneste af Aalborg Havns gamle bassiner, der ikke senere er blevet fyldt op. Østre Havn var byens første store havnebassin, hvor større skibe kunne gå ind og laste og losse uden hensyn til isgang og strøm i fjorden. I forbindelse med Østre Havn sørgede man for at etablere fire ophalerbeddinger, en stor og tre mindre, hvor skibe kunne hales op til reparationer. Den kommunalt ejede havn agerede naturligt nok i forlængelse af byens interesse i at tiltrække virksomheder, der kunne skabe arbejde og dynamik til glæde for fællesskabet. Østre Havn var en vigtig brik i dette udviklingsperspektiv. – Havnebaner.dk

Idag er Østre havn igen inde i en rivende udvikling, med fællesskab og dynamisk samarbejde som nøgleord. – Udviklingsperspektivet er i den grad sat på spidsen.

Kulturnat Aalborg finder det oplagt at 1. runde af “Natten” i dens nye form, tager sit afsæt der’ hvor livet engang flød – arbejdsomheden var en selvfølge, og hvorpå udvikling og nytænkning satte dagsordenen for arbejderlaget i og omkring havneområdet.

 

Ovenstående billedmateriale er hentet fra følgende sider:

Aalborgkommune.dk – & www.sågerne.dk

Nedestående galleri er et lille portfølje af renovations arbejdet på Øste Havn. Tak til Poul Rasmussen for udlån af billedmateriale!

www.Sågerne.dk

This slideshow requires JavaScript.

For flere billeder af Østre havn under ombygning – check Linket HER.

%d bloggers like this: